Under senare delen av sommaren snickrades det ihop en soffa, som finns placerad mellan parkeringen och de andra byggnaderna på gårdsplan.